curinova2

Tjänster

Fastighetsservice

 • Inre och yttre skötsel
 • Energideklaration, rådgivning
 • Ventilationskontroll, OVK
 • VVS service och utveckling
 • Teknisk förvaltning
 • El, tele, IT, larm, övervakning
 • Jour

Anpassning Lokal |fastighet | Utrustning

 • Projektering
 • Ny-, till- eller ombyggnation
 • Industri
 • Kontor - Restaurang
 • Bostad
 • Restaurang utrustning
 • Kontors utrustning

Ekonomisk förvaltning

 • Administration t.ex reception
 • Personal
 • Finansiering, lån/krediter
 • Bokföring
 • Bemanning 

Sanering

 • Sanering klotter
 • Sanering brand, vatten
 • Skadeteknisk reglering mot försäkringsbolag.