curinova2

Om oss

Curinova är ett företag inom Facility Management. Våra medarbetare och partners har lång och bred erfarenhet inom fastighets- samt fastighetsservicebranschen. Vi har etablerade experter inom sina specialistområden med ett starkt kundfokus. Vi älskar att addera värden och vi gör det mycket effektivt samt med omsorg, glädje och passion, därför är våra kunder oerhört trygga och kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi håller vad vi lovar.

Kort om curinova fm partner

Curinova FM Partner är ett bolag som i huvudsak fokuserar på Facility Management. 

Våra kunder är i första hand bostadsrättsföreningar, fastighetsägare med hyresrätter samt verksamheter med större industrilokaler och Butikslokaler. 
Bakgrunden till vårt koncept är att vi ser en ytterligare stark utvecklingspotential av marknaden för outsourcad facility management, där vårt koncept snabbt förväntas ta marknadsandelar.  

Genom vårt kunnande, branscherfarenhet, kontakter, nätverk, entreprenörsanda och affärstänk är vi övertygade att verksamheten snabbt kommer expandera och vara det självklara valet. Vi har etablerade affärspartners, underentreprenörer som ingår i vår affärsplan för att erbjuda kunder det absolut bästa marknaden kan erbjuda i form av effektivitet, tillgänglighet, lokalkännedom, trygghet och långsiktig lönsamhet för fastighetsägaren och dess intressenter.

Affärsidé

Genom etablerade samarbetspartners och begränsad
overhead kan vi erbjuda marknadens effektivaste och mest värdeskapande tjänsteportfölj inom facility management för privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industri-
affärslokaler.
med angränsande kommuner.

Vision

Curinova FM Partner skall vara det självklara valet för fristående fastighetsägare inom bostad, industri- och kontorslokaler vid val av leverantör inom facility management.

Värdegrund

Curinova FM Partner ska:
- Inge Trovärdighet
- Ha starkt Kundfokus
- Jobba med Ärlighet mot kunder, partner och medarbetare
- Ha ett Innovativt tänkande med "the end in mind"

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Anders